Студентський гурток

           
На кафедрі хірургії впродовж багатьох років плідно працює студентський науковий гурток. Куратор гуртка – асистент
Москалюк Володимир Іванович. Засідання проводяться двічі на місяць. В роботі гуртка беруть участь студенти різних факультетів університету та різних курсів. Засідання розпочинається з клінічного розбору хворих, обходу у відділенні, а далі заслуховуються доповіді на найбільш актуальні теми сучасної хірургії. Останні готуються з різних розділів хірургії, які обговорюються на засіданнях гуртка. Один з напрямків діяльності гуртка - участь у наукових конференціях. Теми наукових досліджень студентів визначаються з урахуванням їх інтересу, курсу на якому навчається студент і наукових напрямів роботи кафедри. Гуртківці кафедри публікують результати своїх досліджень в збірниках наукових праць, наукових журналах, виступають з доповідями на наукових студентських конференціях; а також захищають честь університету, беручи участь у всеукраїнських олімпіадах з хірургії.
        Відомий крилатий вислів - „Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu" –  нехай хірург спершу діє розумом та зором, а потім – озброєною (скальпелем) рукою, - спонукає гуртківців до нових знань, нових наукових пошуків, натхнень, а в реалізації цього допомагає колектив кафедри хірургії №1 на чолі з професором Полянським Ігорем Юлійовичем.
Наукові напрями роботи СНГ кафедри хірургії №1:

·       Сучасні аспекти  лікування деструктивного панкреатиту та панкреатогенного перитоніту.

·       Прогнозування і діагностика хірургічних ускладнень в абдомінальній хірургії.

·       Порушення функції кишок при перитоніті: прогнозування, діагностика та лікування.

·       Ендоскопічні оперативні втручання в абдомінальній хірургії.

·       Сучасні аспекти хірургічного лікування зовнішніх гриж живота.

·       Непрямі методи реваскуляризації в судинній хірургії.

·       Хірургічна патологія щитоподібної залози.Староста гуртка

Федюк Владислав Ігорович,

5 курс, МФ№4 (педіатря), 1 група
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Стажування гуртківців за кордоном:

В липні 2012 студенти-гуртківці Піжовський Є.С., Саламащак В.В.

проходили стажування в хірургічних відділеннях клінік м. Шайбс та м. Санкт-Польтен.

 
 

В липні-серпні 2013 студент-гуртківець Гринчук А.Ф.  проходив стажування

в хірургічному відділенні клініки м. Відень (Австрія). 

Засідання гуртка проводяться 
1 раз на 2 тижні о 18.00 
Місце проведення: ОКЛ, Кафедра хірургії №1, у конференцзалі.