Конференції

Впродовж останніх років співробітники кафедри прийняли активну участь у роботі та організації наукових форумів різного рівня:
 • ІІ-го з'їзду колопроктологів України за міжнародною участю (Львів, 2006);
 •  Науково-практичній конференції, присвяченій 75-річчю з дня народження Б.О. Мількова (Чернівці, 2007),
 • X-lea Congres al Asociatiei Chirurgilor “Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova (Chisinau, 2007);
 • Українській науково-практичній конференції “Сучасні принципи діагностики, лікування і профілактики тромбоемболічних та гнійно-септичних ускладнень у невідкладній абдомінальній хірургії” (м. Львів, 2008);
 • Науково-практичній конференції "Інноваційні технології мініінвазивної хірургії" (с. Мигове, Чернівецька область, 2008);
 • Науково-практичній конференції "Хірургічна тактика у хворих з гострим некротичним панкреатитом" (м. Чернівці, 2008);
 • Науково-практичній конференції "Деякі показники гуморального імунітету у хворих з гострим перитонітом" (м. Чернівці, 2008);
 • Регіональній науково-практичній конференції "Сучасні проблеми хірургії на Буковині"(м. Чернівці, 2008);
 • Міжрегіональній науково-практичній конференції “Актуальні питання сучасної хірургії” (м. Чернівці, 2008);
 • Науково – практичній конференції «Інтервенційна радіологія в лікуванні захворювань підшлункової залози. Нове в мініінвазивній хірургії.» (с. Мигове, Чернівецької обл., 2009);
 • VІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в герніології» (м. Львів, 2009);
 • Ювілейному Х-ому з’їзді ВУЛТ (м. Євпаторія, 2009);
 • Регіональній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми хірургії на Буковині" (м. Чернівці, 2009);
 • Міжрегіональній науково-практичній конференції “Сучасні стандарти діагностики та лікування калькульозного холециститу” (м. Чернівці, 2009);
 • ХХІІ-ому з’їзді хірургів України (Вінниця, 2010);
 • Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» (м. Харків, 2011);
 • Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти хірургічного лікування гриж» (м. Судак, 2011);
 • ІV Українській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми хірургічної гастроентерології» (м. Донецьк-Святогірськ, 2011);
 • Регіональній науково-практичній конференції «Актуальні питання діагностики та лікування гострого панкреатиту та його ускладнень» (м. Чернівці, 2011);
 • Міжрегіональній науково-практичній конференції «Сучасні стандарти діагностики та лікування шлунково-кишкових кровотеч» (м. Чернівці, 2010);
 • 92 підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ (Чернівці, 2011);
 • ХІ конгресі Асоціації хірургів Республіки (Молдова, Кишинів, 2011);
 • Науково – практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної хірургії» (Дніпропетровськ, 2012);
 • Регіональній науково-практичній конференції "Актуальні питання колопроктології" (Чернівці, 2012);
 • Регіональній науково-практичній конференції "Новітні методи лікування хворих на облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок" (Чернівці, 2012);
 • 93 підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ (Чернівці, 2012);
 • Науково–практичній конференції з міжнародною участю «Гострий перитоніт у сучасній хірургії», присвяченій 80–річчю від дня народження професора Б.О. Мількова (Чернівці, 2012);
 • Регіональній науково практичній-конференції "Сучасні методи профілактики розвитку післяопераційних ускладнень" (Чернівці, 2012);
 • Науково-практичній конференції «Прикарпатський хірургічний форум» (Івано-Франківськ-Яремча, 2012);
 • Сongresul III International al SARRM (Republica Moldova, Chisinau,  2012);
 • Науково-практичній конференції «Актуальні питання хірургії» (Чернівці, 2013);
 • 94 підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ (Чернівці, 2013);
 • The XIX-thsession of the Balkan medicaldays and the second congress of emergency medicine of the rebublic of Moldova (Chisinau, 2013);
 • Науково–практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання гострого перитоніту та поєднаної патології», присвяченій 60–річчю від дня професора І. Ю. Полянського. (30.01.2014)
 • "Актуальні проблеми сучасної колопроктології" -  Всеукраїнська науково–практична  конференція, присвячена 70-річчю Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 10.10.2014)
 • ІІ Прикарпатський форум хірургів (Яремче, 22-24 жовтня, 2014)
 • 95 підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ (Чернівці, 2014);
 • 96 підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ (Чернівці, 2015);
 • Сучасні досягнення та проблеми хірургії в Україні (Чернівці, 8.06.2015)
 • XХІІI з’їзд хірургів України (Київ, 21-23.10.15)
 • V науково–практичнf конференція хірургів «Ушкодження: соціальні, морфологічні та клінічні аспекти» (Вінниця,2017)