XXIII zizd

                21 – 23 жовтня 2015 року в Києві відбувся XХІІI З’ЇЗД ХІРУРГІВ УКРАЇНИ, який проводили Національна академія

медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, Асоціація хірургів України, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України. Учасниками з’їзду виступили провідні науковці зі спеціальності «хірургія» із країн різних куточків світу, а саме: США, Німеччина, Чехія, Литва, Білорусь, Болгарія, Ізраїль, Кіпр, Греція, Румунія, Туреччина, Іспанія, Франція, Італія, Швеція, республіка Молдова та інші). На XХІІI З’ЇЗДІ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ розглянуто наступні питання:

1. Звіт про роботу Асоціації хірургів України;
2. Звіт ревізійної комісії;
3. Звіт про роботу редакції журналу «Клінічна хірургія» ;
4. Вибори Правління Асоціації хірургів України;
5. Вибори ревізійної комісії.

Наукова спільнота представила сучасні погляди на такі проблеми:
1. Вогнепальні ушкодження, пов’язані з воєнними діями.
2. Сучасні технології хірургічної корекції патології органів травлення.
3. Новітні технології в хірургії вад та захворювань травної системи у дітей
4. Травматичні ушкодження у дітей.
5. Бариатрична та метаболічна хірургія.
6. Трансплантологія, організаційні та клінічні проблеми.
7. Комбустіологія та пластична хірургія.
8. Проблеми ургентної хірургії та післяопераційних ускладнень.

Також було проведено круглий стіл «Помилки та післяопераційні ускладнення в колоректальній хірургії».
Відбулись також вибори Правління Асоціації хірургів України, до складу якого увійшли проф. Полянський І.Ю. та доц.

Бочаров А.В. Президентом Асоціації хірургів України вибрано директора ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, головного позаштатного спеціаліста МОЗ за спеціальністю «Хірургія», професора Усенко О.Ю.

Три дні інтенсивної роботи були заповнені оригінальними доповідями та повідомленнями на пленарних і секційних засіданнях, сателітних симпозіумах, майстер-класах, а також неофіційних дискусіях з колегами. Буковина на даному форуму була представлена кафедрою хірургії (зав. професор Полянський І. Ю) і кафедрою хірургії та урології (зав. професор Іфтодій А. Г.) Буковинського державного медичного університету. Найбільш багаточисленною була кафедра хірургії у такому складі: професор Полянський І. Ю., Домбровський Д. Б., доценти Андрієць В. В., Гресько М. М., Максимюк В. В., Тарабанчук В. В., аспірантів Москалюк В. І., Мороз П. В..

Також було багато практичних хірургів з Буковини доцент Бочаров В. І., Баранецький Ф. І., Дригібко Є. Г. та інші. З доповідями на даному форумі виступили професор Полянський І. Ю. і Домбровський Д. Б.. Хочеться відмітити, що з’їзд надав можливість тісного наукового спілкування з провідними вченими-хірургами, військовими лікарями, делегатами закордонних делегацій, яке було інформативним і цікавим. Таке спілкування, обмін думками, досвідом та проблемами є невід’ємною складовою професійного росту хірурга та науковця.

Матеріал підготував: доцент Гресько М. М.
Comments