Лікувальна робота кафедри


Клініка кафедри хірургії є обласним методичним центром з надання хірургічної допомоги населенню Чернівецької області.
Базою клініки є відділення загальної
хірургії (50 ліжок), торакальної хірургії (25 ліжок), судинної хірургії (35 ліжок)  та проктології (25 ліжок) Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Кафедра розробила високоінформативні методи ранньої діагностики запального процесу в черевній порожнині з використанням теплобачення і термометрії, електрофізіологічних показників та біологічних проб; вдосконалила класифікацію гострого гнійного перитоніту; запропонувала метод програмованої лапараперції, яка використовується як з лікувальною, так і з діагностичною метою. Все це дозволило переглянути оперативну тактику при розвитку гнійного перитоніту, покращити результати лікування хворих. 

Колектив кафедра хірургії, проводячи наукові дослідження з питань патогенезу сепсису; проблем гнійних ран; фізіології і патології ендокринної системи; урології та печінково-ниркової недостатності (в т.ч. портальної гіпертензії; серцево-судинної хірургії та туберкульозу легенів), вивчення впливу неблагоприємних екологічних факторів на перебіг хірургічних захворювань; розроблення методів профілактики післяопераційних ускладнень та нових органозберігаючих операцій, також зробиив великий внесок у справу організації відділень Чернівецької обласної клінічної лікарні: торакального, судинного.

Кафедра хірургії є центром ендокринної хірургії на Буковині, яким розроблено та впроваджено в практику економну резекцію та оперативний доступ до щитовидної залози.

Сьогодні на кафедрі хірургії працюють 3 доктори медичних наук, 5 доцентів. Наукові зусилля кафедри зосереджені на вивченні і вдосконаленні існуючих та впровадженні нових методів профілактики, діагностики і лікування перитоніту. В клініці кафедри щорічно виконується понад 2500 найбільш складних операцій на стравоході, легенях, органах травлення, прямій кишці, кровоносних судинах та понад 200 операцій на щитовидній залозі. 

Переважна кількість співробітників кафедри є хірургами вищої категорії і постійно працюють та чергують у відділеннях обласної клінічної лікарні; цілодобово чергують по санітарній авіації та виїжджають, по необхідності, у райони області на складні клінічні випадки; ведуть, згідно графіку, консультативний прийом у поліклініці обласної клінічної лікарні. Співробітники кафедри хірургії беруть активну участь у Всеукраїнській акції «День здоров’я сільського населення» тому часто виїжджають у райони області і проводять консультативний прийом та профілактичний огляд.

 На кафедрі проводиться навчання практичних хірургів на циклах передатестаційного навчання  та курсах тематичного удосконалення.

Вперше на Буковині на кафедрі хірургії запроваджено малоінвазивні методи оперативних втручань - лапароскопічної холецистектомії, лапароскопічної апендектомії, лапароскопічних гінекологічних операцій, ендоскопічних втручань в торакальній хірургії. Зараз це є центр малоінвазивної хірургії та гінекології, який створено спільним наказом Головного управління охорони здоров’я  Чернівецької обласної державної адміністрації та Буковинського державного медичного університету «Про організацію Центру малоінвазивної хірургії та гінекології» № 05-О/230 від 31.05.2011 року.