На даний час основними напрямками науково-лікувальної роботи кафедри хірургії №1 є:

1.     Вивчення впливу генетично детермінованих факторів на перебіг гострих хірургічних захворюван

ня органів черевної порожнини.

2.     Напрацювання нових методів діагностики, прогнозування перебігу та лікування гострого панкреатиту і його ускладнень.

3.     Розробка нових методів діагностики та ефективного лікування поєднаної гострої хірургічної патології.

4.     Розробка сучасних методів профілактики розвитку післяопераційних ускладнень.

5.     Впровадження і оцінка результатів клінічного застосування сучасних малоінвазивних та мінітравматичних технологій.

6.     Хірургічне лікування захворювань  щитоподібної залози та профілактика післяопераційних ускладнень.