andriets

А Н Д Р І Є Ц Ь

Володимир Васильович

кандидат медичних наук, доцент кафедри


 Закінчив Чернівецький державний медичний інститут в 1994 р. З 1994 по 1997 рр. навчався в магістратурі на кафедрі факультетської хірургії, по закінченні якої захистив на «відмінно» науково-кваліфікаційну магістерську роботу. З листопада 1997 року працював асистентом кафедри факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб Буковинської державної медичної академії, з 5 квітня 2002 року обраний на посаду доцента цієї кафедри. 19 червня 2003 року присвоєно вчене звання доцента. В 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Профілактика та лікування окремих форм післяопераційного перитоніту”. Неодноразово виступав з науковими доповідями на Всеукраїнських з’їздах хірургів, конференціях та симпозіумах. Співавтор 14 деклараційних патентів України, 5 рац. пропозицій, автор більше 90 друкованих робіт. Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри. У клініці виконує лапароскопічні оперативні втручання на органах черевної порожнини, впроваджує сучасні технології в лікування зовнішніх гриж черевної стінки. Хірург вищої атестаційної категорії.

Comments