grynchiuk

ГРИНЧУК

Федір Васильович

доктор медичних наук,

професор кафедри

     

  Закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту в 1988 р. Працював хірургом в м. Чернівці та Чернівецькій області. У 1992-1994 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської хірургії Чернівецького державного медичного інституту, після закінчення якої обраний на посаду асистента кафедри факультетської хірургії. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Особливості перебігу, діагностики та лікування гострої кишкової непрохідності на фоні променевого ураження". У 2001 році призначений на посаду доцента кафедри, а з 2002 року обраний за конкурсом. У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему: "Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології". З 2008 – професор кафедри хірургії. Автор 165 наукових праць, 26 патентів та 14 раціоналізаторських пропозицій, 5 навчальних посібників та 2 монографій. На кафедрі відповідає за проведення післядипломної освіти. Пройшов стажування по ендоскопічній хірургії. У даний час займається проблемами гострої і хронічної хірургічної патології органів черевної порожнини та вдосконаленням ендоскопічних оперативних втручань. Є куратором базового хірургічного відділення. Хірург вищої категорії.

Comments