polyanskii
ПОЛЯНСЬКИЙ
Ігор Юлійович

Заслужений лікар України,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

 

     Закінчив Чернівецький державний медичний інститут у 1978 р. Працював торакальним хірургом у Чернівецькому обласному протитуберкульозному диспансері. З 1981 р. - асистент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію "Развитие и становление топографии грудного протока в раннем онтогенезе человека". З 1987 р. - асистент кафедри факультетської хірургії, з 1992 - доцент. У 1996 р. захистив докторську дисертацію "Особливості розвитку, перебігу, лікування та профілактики перитоніту при променевому ураженні". З 1996р. - професор кафедри, з вересня 1997р. - завідувач кафедри. Під керівництвом І.Ю. Полянського захищено 1 докторську та 12 кандидатських дисертацій, виконуються 1 докторська та 2 кандидатські дисертації. Автор підручника «Факультетська хірургія», 11 монографій та навчальних посібників, 380 наукових праць, 80 авторських свідоцтв на винаходи та патенти, понад 130 раціоналізаторських пропозицій. Член Правління Асоціації хірургів України, Голова асоціації хірургів Чернівецької області. Почесний член асоціації хірургів Республіки Молдова. Член редакційної колегії журналів «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Клінічна та експериментальна медицина», "Аrta medica", хірург вищої категорії.


Comments