sheremetШЕРЕМЕТ

Михайло Іванович

кандидат медичних наук,

асистент кафедри

 Закінчив Буковинську державну медичну академію в 1998 році. З 2000 по 2002 рік навчався в клінічній ординатурі на базі кафедри хірургії. З вересня 2003 року працює асистентом кафедри хірургії. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію "Комплексне лікування вузлових форм зоба та профілактика післяопераційних ускладнень". Автор 27 друкованих робіт, 4 деклараційних патентів та 4 раціоналізаторських пропозицій. Пройшов стажування по ендокринній хірургії на базі НМАПО імені П.Л. Шупика. Займається проблемами хірургічного лікування патології щитоподібної залози. Хірург першої категорії.

Comments