sheremetШЕРЕМЕТ

Михайло Іванович

кандидат медичних наук,

доцент  кафедри

 

Закінчив Буковинську державну медичну академію в 1998 році. З 2000 по 2002 рік навчався в клінічній ординатурі на базі кафедри хірургії. З вересня 2003 року працює асистентом кафедри хірургії. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію "Комплексне лікування вузлових форм зоба та профілактика післяопераційних ускладнень". Автор 131 друкованих робіт, 5 монографій та 14 деклараційних патентів та 6 раціоналізаторських пропозицій. Неодноразово виступав з науковими доповідями на Міжнародних та Всеукраїнських з’їздах хірургів, конференціях та симпозіумах. Член асоціації хірургів та ендокринологів Чернівецької області, член Балканського медичного товариства. У 2016 році запланував виконання докторської дисертації на тему: «Оптимізація діагностики, хірургічного лікування та прогнозування перебігу вузлового зобу на тлі автоімунного тиреоїдиту з урахуванням молекулярно-генетичних предикторів». Пройшов стажування по ендокринній хірургії на базі НМАПО імені П.Л. Шупика. У клініці займається проблемами хірургічного лікування патології щитоподібної залози, виконує лапароскопічні оперативні втручання на органах черевної порожнини. Хірург вищої атестаційної категорії.

Comments