Практика


Навчальні та виробничі практики,
керівництво якими здійснюють викладачі кафедри фармації:


№ п/п Курс Вид практики Термін проходження Бази практики
«Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст»
1.     1 Навчальна ознайомча практика з фармацевтичного забезпечення населення 31.01.09 – 17.06.10 Аптеки
2.      4 Виробнича практика з технології лікарських засобів 13.12.10 – 30.12.10 Аптеки 
3.     5 Навчальна практика з фармакоекономіки 10.01.11 – 04.02.11 ЛШМД, ОКЛ, ОГІВВВ, аптеки
4.    3 Навчальна практика з фармакогнозії 21.06.10 – 08.07.10 НДФД, НДДЛР, БС ЧНУ
«Фармація» ОКР «спеціаліст»
5.     1 Пропедевтична практика з аптечної технології ліків 31.01.10 – 17.06.10 Аптеки
6.     1 Ознайомча практика з ОЕФ  31.01.10 – 17.06.10 Аптеки
7.    5 Навчальна практика з ОЕФ 28.02.11 – 06.05.11 Аптеки
8.    5 Навчальна практика з ММФ 28.02.11 – 06.05.11 Аптеки
9.     5 Виробнича практика зі спеціалізації 28.02.11 – 06.05.11 Аптеки
«Фармація» ОКР «бакалавр»
10.    4 Виробнича практика з АТЛ 26.04.11 – 20.05.11 Аптеки 
11.    4 Навчальна практика з промислової технології ЛЗ 26.04.11 – 20.05.11 Аптеки 
12.   3 Навчальна практика з фармакогнозії 27.06.10 – 08.07.10 НДФД, НДДЛР
«Фармація» ОКР «молодший спеціаліст»
13.    2 Технологічна  18.04.11 – 29.04.11 Аптеки 
14.   2 Переддипломна  16.05.10 – 11.06.10 Аптеки 
15. 3(заоч.) Технологічна  16.05.10 – 20.05.10 Аптеки 
16. 3(заоч.) Переддипломна 30.05.10 – 10.06.10 Аптеки 
17.     1 Пропедевтична практика з аптечної технології ліків 20.06.10 – 01.07.10 Аптеки 
18.    1 Фармакогностична практика 20.06.10 – 01.07.10 Аптеки 

Скорочення баз практики:
ЛШМД - Лікарня швидкої медичної допомоги
ОКЛ - Обласна клінічна лікарня
ОГІВВВ - Обласний госпіталь інвалідів ВВВ
НДФД - Навчально-дослідна фармакогностична ділянка
БС ЧНУ - Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
НДДЛР - Навчально-дослідна ділянка лікарських рослин...

Comments